யாஹூ மற்றும் ரெடிஃப் டிரேட்மார்க் கிடைக்காமல் போனதோ?

டிரேட் மார்க் வழக்கு: ஆச்சி மசாலாவுக்கு சாதகமாக அமெரிக்காவில் தீர்ப்பு:
October 17, 2018
டிரேட்மார்க் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கலாம் பதிவு செய்யலாம் ?
October 17, 2018

”நம் அனைவருக்கும் தெரிந்த இணையதளம் ‘யாஹூ.’ ஆனால், இந்தப் பேரையே பயன்படுத்தி ‘யாஹூ இந்தியா’ என்று சில வருடங்களுக்கு முன் ஓர் இணையதளம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

கொஞ்சகாலத்துக்கு ‘யாஹூ’ நிறுவனத்துக்கு இது தெரியவில்லை, பிறகு எப்படியோ தெரிந்துகொண்டதும் ‘யாஹூ இந்தியா’ மீது வழக்குப் போட்டது. ‘யாஹூ’ பெயரைப் பயன்படுத்தியது தவறு என்று தீர்ப்பளித்த நீதிமன்றம், ‘யாஹூ இந்தியா’வையும் யாஹூவே இணைத்துக்கொள்ளலாம் என்று தீர்ப்பளித்தது. அதேபோல் ‘ரெடிஃப்’. (rediff) இதில் உள்ள ‘இ’ என்ற எழுத்தை நீக்கிவிட்டு ‘ஏ’ என்ற எழுத்தைச் சேர்த்து (radiff) ராடிஃப் என்று மாற்றி ஓர் இணைய தளத்தை ஆரம்பித்தார்கள். இப்படிச் செய்ததால் அவர்களுக்கு டிரேட் மார்க் கிடைக்காமல் போனதோடு, அதைத் தொடர்ந்து நடத்தவும் முடியவில்லை”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *